Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

i Aabenraa Kommune


Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune, er en paraplyorganisation for lokalhistoriske arkiver i Aabenraa kommune.

Deltagere i Samrådet er de foreningsdrevne arkiver i Bovrup–Varnæs, Ensted, Felsted, Kliplev, Ravsted, Rens og Rødekro og de kommunale/biblioteksdrevne arkiver i Bov og Tinglev.

Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune varetager arkivernes interesse overfor Aabenraa kommune, og er berettiget til at forhandle de årlige bevillinger for de foreningsdrevne arkiver med Kultur- og fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, samt fordele de bevilligede midler mellem disse arkiver. Derudover kan Samrådet arrangere foredrag og andre aktiviteter af fælles interesse.

Samrådet ledes af en bestyrelse, hvor hvert arkiv repræsenteres ved 1 medlem, der sammen med en suppleant herfor, indstilles af de respektive arkiver til Samrådets generalforsamling.