Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

i Aabenraa Kommune

Bjarne Heikendorf – Bovrup-Varnæs 

Bovrup Kirkevej 20, 6200 Aabenraa 

tlf.: 23 23 22 64

e-mail: b.heikendorf@mail.dk

Christian Høgh – Rødekro  

Savværksvej 4D, 6230 Rødekro

tlf.: 30 74 92 37

e-mail: ffhoegh@outlook.dk

Mimi Hansen - Ensted  (Kasserer) 

Flensborgvej 334, 6200 Aabenraa 

tlf.: 74 61 34 27 / 24 62 54 10  

email:  spangtoft334@gmail.com

Helen Knudsen  – Tinglev  (sekretær)

Vibevænget 42, 6360 Tinglev 

tlf.: 61 28 35 59 

e-mail: helenlk@outlook.dk

Bjarne Kling – Ravsted  (Næstformand)

Løgumklostervej 106, 6372 Bylderup Bov 

tlf.: 26 27 71 72 

e-mail: familienkling@gmail.com

Jørn Enig – Kliplev  

Kirkegårdsvej 11, Kliplev, 6200 Aabenraa

tlf.: 74 68 74 36  

e-mail: joernenig@nypost.dk

Ruth Christensen – Rens (Formand)

Pebermarksvej 36, 6372 Bylderup Bov 

Tlf.: 21 32 61 04

e-mail: marurens@gmail.com

Dorte Holm Frandsen – Felsted 

Tråsbøl Bygade 11, Tråsbøl, 6200 Aabenraa 

tlf.: 29 72 73 63

e-mail:dorte.holm.frandsen@gmail.com

Knud Matthiesen – Bov

Lille Bakkevej 8, 6100 Haderslev

Tlf.: 40 90 54 80

e-mail: lokalarkivbov@gmail.com


Revisorer:

Steen Vinther, Tinglev

Niels Rossen, Ensted

Revisor suppleant:

Bjarne Kling, Ravsted