Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

i Aabenraa Kommune

Bov Lokalarkiv (Bov Bibliotek)

Arkivets dækningsområde:

Bov og Holbøl Sogne

Arkivets adresse:

Bov Bibliotek, Bovvej 4, kælderen, 6330 Padborg
Arkivleder: Knud Matthiesen

Tlf.: 73 76 80 95 i åbningstidern

E-mail: lokalarkivbov@gmail.com

  

Åbningstider: Hver mandag kl. 10-12, dog ikke helligdage,
samt hver tirsdag kl. 14-16, dog ikke på helligdage.

  

Bovrup - Varnæs Sognearkiv

Arkivets dækningsområde:

Varnæs Sogn

Arkivts adresse:

Bytoften 13, Bovrup, 6200  Aabenraa

Arkivleder: Viggo Petersen

Tlf.: 74 68 00 83

E-mail: arkivet@bovrup-varnaes-sognearkiv.dk


Ensted Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Arkivets dækningsområde:

Ensted Sogn

Arkivets adresse:

Stubbæk Skolegade 1,. Stubbæk, 6200  Aabenraa

Arkivleder: Rita Clausen

Tlf.: 74 61 34 55

E-mail: eslfa@mail.dk


Felsted Sogns Lokalarkiv

Arkivets dækningsområde:

Felsted sogn

Arkivets adresse:

PATSCHES HUS

Præstegårdsvej 4, Felsted, 6200  Aabenraa

Arkivleder: Kai Eskildsen Møller

Tlf.: 20 23 44 61

E-mail: info@felsted-arkiv.dk


Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev Sogn

Arkivets dækningsområde:

Kliplev Sogn

Arkivets adresse:

STRAAGAARDS SMEDIE

Skolegade 4, Kliplev, 6200  Aabenraa

Arkivleder: Merete Jensen

Tlf.: 74 68 79 30

E-mail: kliplevarkiv@mail.dk


Lokalhistorisk Fællesarkiv for Ravsted Sogn

Arkivets dækningsområde:

Ravsted Sogn

Arkivets adresse:

Ravsted Hovedgade 64, 6372  Bylderup-Bov

Arkivleder: Birgitte Bochert

Tlf.: 32 15 98 06

E-mail: lokalhist.arkiv.ravsted@hotmail.com


Burkal Sogns Lokalarkiv

Arkivets dækningsområde:

Burkal Sogn

Arkivets adresse:

Pebersmarkvej 4, Rens, 6372 Bykderup Bov

Arkivleder: Ruth Christensen

Tlf.: 21 32 61 04
E-mail: burkallokalarkiv@gmail.com

E-mail: marurens@gmail.com


Lokalhistorisk Forening i Rødekro

Arkivets dækningsområde:

Egvad - Hellevad - Hjordkær - Rise - Øster Løgum - Genner

Arkivets adresse:

Østergade 40 C, 6230  Rødekro

Arkivleder: Else Meldgaard

Tlf.: 73 66 29 19 (kun mandage 15.00 - 17.00)

E-mail: post@roedekro-lokalarkiv.dk

Tinglev Lokalarkiv (Tinglev Bibliotek) 

Arkivets dækningsområde:

Sognene: Bjolderup, Bylderup, Tinglev, Uge

Arkivets adresse:

Tinglev Midt 2, 6360  Tinglev

Arkivleder: Leif Christiansen

Tlf.: 40 31 30 64

E-mail: lokalarkivtinglev@gmail.com